5. jazykový workshop, 24. 1. 2014

Prezenční jazykový workshop Schůzky a jednání v AJ

Účastníci workshopu