3. jazykový workshop, 20. 3. 2013

Prezentování v angličtině

Účastníci workshopu

Zpětná vazba na workshop