2. jazykový workshop, 5. 12. 2012

Účastníci workshopu

Vybrané jazykové problémy

Společná práce studentů

Doporučení k platformě English for Teachers

Závěr workshopu