2. jazykový workshop, 3. 12. 2012 kurz II

Náměty a připomínky k platformě Moodle

Účastníci workshopu

Druhý jazykový workshop