2. jazykový workshop, 26. 11. 2012 kurz II

Účastníci jazykového workshopu

Jazykový workshop pro učitele

Rozvoj řečových dovedností