1. jazykový workshop, 29. 8. 2012

Účastníci workshopu

Představení platformy Moodle

Představení obsahu lekcí

Skupinová práce účastníků

Spolupráce s lektorkou

Hry pro rozvoj řečových dovedností