1. jazykový workshop, 24. 8. 2012

Workshop pro učitele

Účastníci workshopu

Představení online nástrojů

Lektor workshopu

Ukázka jednotlivých cvičení

Seznámení se zkušební lekcí

Samostatná práce ve zkušební lekci

Skupinová práce

Rozhovory ve dvojicích