Vstupní jazykový audit, červen 2012

Vyplňování přihlášky

Rozhovor s účastníky

Testování ve dvojicích

Seznamování se s projektovými aktivitami

Čekání na ústní testování